-

De Telegraaf van 21 september 2012 besteedde uitgebreid aandacht aan de problemen die kunnen ontstaan door een tekort aan fosfor. Zo zullen volgens verschillende schattingen in de komende zeventig tot honderd jaar de voorraden fosfaaterts op raken. En omdat fosfaat de belangrijkste grondstof is voor kunstmest, kan dan mogelijk de wereldwijde voedselproductie in gevaar komen. Daarbij gaat het artikel verder in op de belangen die gemoeid zijn met zo’n belangrijke strategische grondstof. Het volledige artikel kunt u lezen op de website van de Telegraaf.