-

Drie waterschappen, SNB en samenwerkingspartners hebben 22 oktober de eerste kilo bioplastic gepresenteerd die uit rioolslib is gemaakt. Deze proef laat zien dat afvalwater als bron kan dienen voor nieuwe, duurzame grondstoffen.

Het volledig biologisch afbreekbaar plastic PHA is in de rioolwaterzuivering in Bath gemaakt met bacteriën uit het slib van afvalwater. Het voor het eerst dat deze techniek wordt toegepast. Daarmee is het een wereldprimeur voor de initiatiefnemers, die het bioplastic presenteerden tijdens een congres dat door tal van marktpartijen werd bezocht.

Marktkansen

Waterschappen en kunststofindustrie kunnen nu aan de hand van de resultaten van de proef in Bath de marktkansen en de grootschalige productiemogelijkheden verder verkennen. Met name in de tuinbouwsector groeit de markt voor PHA stevig. Het grote voordeel van bioplastic uit afvalwater is dat het niet concurreert met de voedselketen. Huidige bioplastics, afkomstig van landbouwproducten, doen dat wel.

Terugwinnen grondstoffen

De bacterieproef is een initiatief van de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Wetterskip Fryslân, samen met SNB, STOWA, Veolia en KNN. SNB heeft al veel ervaring met het terugwinnen van grondstoffen uit slib. De proef met bioplastic is onderdeel van de Green Deal Grondstoffen die de Unie van waterschappen en het Rijk hebben gesloten om terugwinning van nuttige grondstoffen uit afvalwater te stimuleren.