-

De Belgische fosfaatonderneming EcoPhos heeft in september in de Bulgaarse havenstad Varna een onderzoekscentrum voor fosfaattechnologie geopend. Dit centrum omvat onder meer een grootschalige testfabriek voor opdrachtgevers.

Samenwerkingspartner

Met de opening van de onderzoeksfaciliteit markeert het Belgische bedrijf EcoPhos het twintigjarig bestaan. De Belgische onderneming wordt begin 2018 een belangrijke samenwerkingspartner voor SNB. Vanaf dat jaar gaan SNB en de Nederlandse afvalverwerker HVC slibverbrandingsas leveren aan de fosfaatfabriek die EcoPhos momenteel bouwt in Noord-Frankrijk. Dit wordt de eerste fabriek ter wereld die fosfaat op grootschalige, industriële wijze gaat terugwinnen uit reststoffen.

Kunstmest uit slibverbrandingsas

EcoPhos gaat in de Noord-Franse fabriek met laagwaardige fosfaaterts diervoeder en in de tweede fase kunstmest op basis van slibverbrandingsas produceren. Wereldwijd dreigt een schreeuwend tekort aan fosfaat ten behoeve van de landbouw en dus de voedselvoorziening.

Fosfaatketen

Voor SNB is de levering van as aan EcoPhos belangrijk omdat dit de fosfaatketen sluitend maakt en zo bijdraagt aan de verduurzaming van het slibverwerkingsproces. Bovendien levers fosfaatterugwinning een forse financiële besparing op voor SNB. Dit omdat slibas van een afvalstof met negatieve waarde verandert in een grondstof met positieve waarde. Daarnaast is het EcoPhos-project van belang voor Duitsland, waar fosfaatterugwinning uit zuiveringsslib vanaf 2025 verplicht is.