-

Een delegatie van het Duitse afval- en energiebedrijf MVV Umwelt heeft donderdag 19 januari 2017 de slibverwerkingsinstallatie van SNB bezocht. Dit als onderdeel van een reeks oriënterende bezoeken aan slibverwerkingsinstallaties in Europa.

Eerste slibverwerkingsinstallatie

MVV Umwelt is onderdeel van het beursgenoteerde concern MVV AG met 5.575 medewerkers en een omzet van 4,1 miljard euro. Het bedrijf bouwt en exploiteert afvalenergiecentrales, biomassacentrales en windmolenparken in Duitsland, Tsjechië, Frankrijk en Engeland. MVV Umwelt is in SNB geïnteresseerd omdat het bedrijf een slibverbrandingsinstallatie wil laten bouwen in Mannheim, waar het al een afvalenergiecentrale en een biomassacentrale exploiteert. De nieuwe centrale krijgt de omvang van een van de vier lijnen van SNB en het is de eerste slibverwerkingsinstallatie die MVV Umwelt bouwt.

Afwijkende onderdelen

Omdat het bedrijf nog geen ervaring heeft met slibverwerking richtte de aandacht zich met name op die onderdelen van verwerking die afwijken van een standaard afvalenergiecentrale. De Duitse bezoekers waren met name geïnteresseerd in slibontvangst, slibopslag en intern slibtransport bij SNB. Bij het bedrijfsbezoek was ook het bedrijf Outotec vertegenwoordigd dat een van de gegadigden is voor de bouw van de slibverwerkingsinstallatie in Mannheim. Outotec is een van de weinige bedrijven die grotere slibverwerkingsinstallaties kunnen leveren. Bij het bedrijf is een aantal voormalige medewerkers van Thyssen werkzaam, het bedrijf dat de installatie van SNB op Moerdijk in de jaren negentig heeft gebouwd en de recent in bedrijf genomen slibverbrandingsinstallatie van Zürich.

Monoverbranding

Duitsland verhoogt in hoog tempo de slibverwerkingscapaciteit als gevolg van strengere milieuwetten. Enerzijds wordt de afzet van communaal slib in de landbouw grotendeels onmogelijk. Anderzijds zijn de grotere rioolwaterzuiveringsinstallaties over enkele jaren verplicht om fosfaat terug te winnen uit slib. Daarmee dwingt de Duitse overheid slibverwerkers in de richting van monoverbranding. Alleen die verwerkingsmethode kan fosfaat effectief terughalen uit slib en slibas. SNB verwerkt het slib eveneens via monoverbranding.