-

Brandstofgroothandel Den Hartog Olie houdt medio maart 2020 in samenwerking met SNB een symposium over hernieuwbare brandstoffen. Sinds 2019 schakelen de vrachtwagens die het dagelijkse slibtransport naar Moerdijk verzorgen over op de duurzame brandstof HVO.

Optimale benutting van energie

Onder voorzitterschap van voormalig milieuminister Ed Nijpels belicht het symposium de laatste ontwikkelingen op het gebied van brandstof. Zo spreekt energiedeskundige Jacob Klimstra over de mogelijkheden van optimale benutting van hernieuwbare energie. Ook spreekt Chris van der Ree, directeur van Petrogas en mede-initiatiefnemer van de oprichting van een fabriek die moeilijk te verwerken plastics omzet in olie.

SNB-directeur Silvester Bombeeck licht tijdens de bijeenkomst de keuze voor HVO als brandstof voor slibtransport toe. Slibtransporteur Baars zal zijn ervaringen met het gebruik van deze biobrandstof delen met de toehoorders.

Reductie uitstoot CO2 met 90%

Dagelijks vervoeren circa twintig vrachtwagens slib van waterzuiveringsinstallaties naar de verwerkingsinstallatie van SNB op Moerdijk. Wanneer dit transport met reguliere brandstof plaatsvindt komt dat overeen met een CO2-uitstoot van circa 2.500 ton op jaarbasis. Nu de vrachtwagens overschakelen op uit biomassa vervaardigde biodiesel reduceert dat de uitstoot van CO2 met 90%. SNB beschouwt de overstap als een belangrijke bijdrage aan de doelstelling om bioneutraal te werken.