Featured Video Play Icon
-

De European Sustainable Phosophate Conference 2013

Op 6 en 7 maart 2013 werd de eerste Europese conferentie over duurzaam fosfaat georganiseerd. Het congres werd georganiseerd door onder andere de Europese Commissie en het Nederlandse Nutriëntenplatform, waar SNB deel van uitmaakt.

De conferentie was gericht op het vergroten van het bewustzijn over het fosfaatvraagstuk wereldwijd, maar vooral richting de Europese Unie. In Nederland zijn al diverse initiatieven op dit gebied gaande. Bijvoorbeeld het Ketenakkoord Fosfaatkringloop dat in 2011 is ondertekend.

Tijdens de eerste dag van het congres werd het vraagstuk geïntroduceerd en is er door middel van paneldiscussies en interactieve workshops gediscussieerd over de verschillende invalhoeken van fosfaatrecycling en fosfaattekort. Op de tweede dag werden beleidsperspectieven op nationaal, Europees en internationaal niveau besproken. Op deze dag is ook bekend gemaakt dat de ‘Green Paper’ over het fosfaatvraagstuk van de Europese Commissie nog op zich laat wachten.

SNB wil, als recycler van fosfaat uit zuiveringsslib, graag een bijdrage leveren aan grotere bewustwording rondom het fosfaatvraagstuk en eventuele oplossingen. ‘De conferentie was een goed startpunt en de Green Paper zou erg helpen met verdere Europese bewustwording, maar wij gaan daar niet op wachten, wij gaan door met het uitvoeren van onze ambitie om alle fosfaat uit ons as terug in de keten te brengen’ aldus Marcel Lefferts van SNB.