-

Opnieuw heeft een delegatie vanuit de Chinese provincie Jiangsu een bezoek gebracht aan SNB op Moerdijk. De vertegenwoordigers van een belangrijk adviesorgaan voor het bestuur van Jiangsu lieten zich met name informeren over vergunningen en emissienormen.

Noord-Brabant heeft al ruim twintig jaar een samenwerkingsverband met de welvarende provincie Jiangsu aan de Chinese oostkust. In dat kader bracht eind 2015 ook al een Chinese delegatie een werkbezoek aan de slibverwerkingsinstallatie van SNB.

Emissienormen

Het gezelschap werd op 14 september ontvangen door directeur Marcel Lefferts en manager Proces & Milieu Luc Sijstermans van SNB. “Een van de doelstellingen van de Chinese missie is het verwerven van kennis op het gebied van opbouwen en managen van afvalwaterzuiveringsinstallaties en de standaarden die voor gezuiverd water gelden. Ik heb dan ook een presentatie gegeven over het vergunningenstelsel in Nederland en Europa, over de vergunningen van SNB en over de emissienormen die gelden voor lucht en water”, aldus Sijstermans.

Nederlandse techniek

Eerder op de dag werd het gezelschap uit China ontvangen op het Provinciehuis in Den Bosch door de Brabantse Commissaris van de Koning Wim van den Donk en gedeputeerde Bert Pauli. Daar werd onder andere het beleid rond water en waterkwaliteit besproken. Vervolgens is waterschap Brabantse Delta in Breda bezocht. Het bezoek van de Chinezen aan Brabant krijgt wellicht een vervolg in de vorm van een waterzuiveringsproject in Jiangsu met inzet van Nederlandse techniek en expertise.