-

Een delegatie van waterexperts uit de Chinese provincie Jiangsu heeft donderdag 9 juli een bezoek gebracht aan SNB. Het bezoek maakte deel uit van een studiereis die de Chinese waterdeskundigen maakten op uitnodiging van Waterschap Brabantse Delta, een van de aandeelhouders van SNB.

Met een presentatie en een rondleiding door de verbrandingsinstallatie kreeg de delegatie inzicht in de rol van SNB in de integrale waterketen. De Nederlandse integrale aanpak van het ketenbeheer vormde het doel van de reis van de Chinese experts. De delegatie bezocht behalve de slibverbrandingsinstallatie van SNB op Moerdijk onder andere rioolwaterzuiveringsinstallaties in Zuid-West Nederland en de Bredase innovatieprojecten Het Groene Warmtestation en Waterakkers.

Beter leefmilieu

Met de kennis die ze hier opdoen, willen de Chinezen de 550 waterzuiveringsinstallaties in Jiangsu verduurzamen. Deze provincie in het oosten van China telt 88 miljoen inwoners. SNB-directeur Marcel Lefferts noemt het inspirerend om expertise op het gebied van duurzaamheid in de waterketen te delen met vakgenoten uit China. “We hebben door de jaren heen veel kennis en ervaring opgedaan, met name als het gaat om energieneutrale procesvoering en terugwinning van grond- en hulpstoffen. Daarbij hebben we de kosten steeds verder kunnen verlagen. Het is mooi als uitwisseling van die kennis bij kan dragen aan een beter leefmilieu in een dichtbevolkt gebied elders op de wereld”, aldus Lefferts.