-

SNB verwerkt communaal slib, dat afkomstig is van RWZI’s. Daarnaast onderzoekt SNB of zij ook andere slibstromen kan verwerken. Te denken valt aan slib uit België of Duitsland en industrieel slib. Voor SNB hier daadwerkelijk mee aan de slag kan, gaat zij na of en hoe dit van meerwaarde kan zijn.