-

SNB sluit akkoord superkritische vergassing tijdens Innovatie Estafette

SNB heeft tijdens de Innovatie Estafette in de RAI een overeenkomst ondertekend voor voorbereiding van een demonstratie installatie voor superkritische vergassing van zuiveringsslib. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst werd, naast SNB, getekend door Waterschap Aa en Maas, Procedé, Electron, Waterschap de Dommel en STOWA. Agentschap NL overhandigde na de ondertekening een ‘cheque’ met subsidie TKI Gas, ter waarde van 1,1 miljoen euro, aan de projectdeelnemers. Superkritisch vergassen is een nieuwe technologie waarbij onder hoge druk en temperatuur, gas geproduceerd kan worden uit biomassa, slib in dit geval.

Foto: Casper Cammeraat