-

SNB heeft in 2017 de laagste hoeveelheid vervuiling ooit geloosd met afvalwater. Bovendien is de verwachting dat de vervuilingshoeveelheid dit jaar nog eens met twee derde vermindert ten opzichte van het afgelopen jaar.

Stabiele bedrijfsvoering

Het aantal geloosde vervuilingseenheden is de afgelopen twee jaar drastisch verminderd door steeds meer water met de biologische zuivering te verwerken. De in 2013 in gebruik genomen biologische zuivering had in de eerste jaren te kampen met aanloopproblemen. De zuivering verwerkte in 2014 slechts iets meer dan de helft van de beoogde hoeveelheid afvalwater. Na enkele jaren experimenten met de combinatie van aanpassen van de beluchting en gebruikmaken van andere afvalverwerkende bacteriën is in 2017 een stabiele bedrijfsvoering gerealiseerd.

Voorbehandeling

Door de aanpassingen verwijdert de biologische zuivering minder stikstof uit het afvalwater dan oorspronkelijk was beoogd. Door ook de voorbehandeling van het afvalwater enigszins aan te passen is het echter wel mogelijk geworden om al het afvalwater met de biologische zuivering te behandelen. Hierdoor is in 2016 de vervuilingswaarde aanzienlijk afgenomen, van 16.429 vervuilingseenheden in 2015 naar 9.219 vervuilingseenheden. In 2017 daalde die hoeveelheid verder naar 7.078 eenheden.

Besparing lozingsheffing

Manager Proces en Milieu van SNB Luc Sijstermans verwacht dat dit jaar het aantal vervuilingseenheden verder afneemt naar 2.400. “Doordat we de goede balans hebben gevonden tussen de voorbehandeling aan de ene kant en anderzijds de bacteriesoort en beluchting kunnen we nu al het water met de biologische zuivering verwerken. Dat is niet alleen winst voor het milieu, het bespaart ook aan lozingsheffing. Daarnaast hoeven we minder chemicaliën te gebruiken, hetgeen ook weer kostenbesparing met zich meebrengt”, aldus Sijstermans.

Nazuivering

SNB onderscheidt vier afvalwaterstromen: bedrijfsafvalwater, hemelwater op wegen en terreinen, hemelwater op daken en koelwaterspui. De laatste twee stromen worden geloosd op het Hollandsch Diep. Het hemelwater wordt behandeld met een zandfilter en een bodempassage voordat het op de sloot van het havenschap wordt geloosd. Het bedrijfsafvalwater gaat na de biologische voorzuivering het riool in voor nazuivering bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Bath van waterschap Brabantse Delta.