- ,

Water is een essentiële hulpstof voor ons slibverwerkingsproces. In het afgelopen jaar kwam er ongeveer 842.000 m3 de installatie in en dat ging er langs diverse kanalen uiteraard ook weer uit. Dat is 842 miljoen liter water op jaarbasis oftewel 2,3 miljoen liter per dag.

Gelukkig komt al dat water, op een piepklein deel voor de sanitaire voorzieningen na, niet uit de kraan. Ongeveer de helft pompen we op uit het Hollandsch Diep om dienst te doen als koelwater. Verder zit bijna 40% van die dagelijkse 2,3 miljoen liter water in het aangevoerde slib. Dan verbruiken we ook nog industriewater, dat zo’n 10% uitmaakt van het totaal. Dit water wordt gemaakt uit oppervlaktewater en het verbruik ervan draagt feitelijk niet bij aan verdroging van het milieu. Er zit ook nog een geringe hoeveelheid water in de diverse chemicaliën die we jaarlijks verbruiken.

Waar blijft vervolgens al dat water? De helft gaat letterlijk ins Blaue hinein. Deze hoeveelheid verdampt uit de schoorsteen en de koeltorens in de vorm van waterdamp. Een kwart van al het water is koelwater dat we weer op het Hollandsch Diep lozen. Het andere kwart is bedrijfsafvalwater dat via het riool de installatie verlaat. Een geringe hoeveelheid water zit in een aantal reststoffen die we jaarlijks afvoeren.

In ons continue streven naar steeds minder belasting voor het milieu boeken we nu mooie resultaten als het om water gaat. We hergebruiken gecondenseerd water uit de indampinstallatie en het water dat ontstaat bij de koeling van de rookgassen voor OMYA. We hebben  vorig jaar onze doelstelling ruimschoots gehaald om minder dan 1,1 kuub water te verbruiken per verwerkte ton slib. Bovendien begint onze biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie nu substantieel vruchten af te werpen. Deze installatie reinigt ons bedrijfsafvalwater, eigenlijk de enige watersoort van al die miljoenen liters die nog enige milieudruk veroorzaakt. Nadat de vervuilingswaarde van ons afvalwater in 2017 al het laagste niveau ooit had, is dat niveau vorig jaar nog eens spectaculair gedaald.

Dat is niet alleen winst voor het milieu. Het bespaart ons en dus de belastingbetaler geld dat we door deze daling minder aan lozingsheffing en chemicaliënverbruik betalen. We blijven dan ook bezig met finetunen van de zuiveringsinstallatie om de vervuilingswaarde nog verder te minimaliseren. Alle beetjes helpen.

Luc Sijstermans
Manager Proces en Milieu SNB

 

Bekijk dit onderdeel van het duurzaamheidsverslag (pag 27) »