-

SNB hanteert sinds kort een nieuwe methode om de technische staat van de ovenwanden te controleren. Een unieke 3D-scanner brengt de conditie en maatvoering van de bemetseling van de ovens in beeld.

Beperkt aangepast

Op basis van resultaten van deze bijzondere test- en monitormethode kunnen afwijkingen van de bemetseling opgemerkt worden. Afhankelijk van de ernst van de afwijking kan nader onderzoek worden uitgevoerd en kan op het juiste moment besloten worden tot renovatie. De verbrandingslijnen #1 en #3 zijn in de afgelopen twee jaar al beperkt aangepast nadat corrosie op de stalen buitenwanden van de ovens was vastgesteld.

Corrosie

Voor datzelfde euvel is lijn #2 eind 2014 volledig gerenoveerd, tegelijk met de ombouw van de ketels naar HD-ketels. Deze zomer is tijdens de geplande stop lijn #4 gerenoveerd. De corrosie is vermoedelijk veroorzaakt door vochtvorming tussen de stalen ovenbuitenwand en de bemetseling daaromheen. Om het probleem op te lossen zijn bij de lijnen #2 en #4 de stalen wanden vervangen en is de bemetseling vernieuwd.

Levensduur

De vier ovens zijn sinds de ingebruikname van de slibverwerkingsinstallatie op Moerdijk in 1997 in bedrijf. Destijds was de verwachting dat de bemetseling van de ovens een levensduur van slechts enkele jaren zou hebben. Dat valt dus alleszins mee, nu de eerste bemetselingen na respectievelijk zeventien en negentien jaar zijn vervangen.